Norsk organisasjon for kondisjonsidrett og Den Norske Maratonklubb

Kondis 

Post- og besøksadresse:  Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Telefon: 22 60 94 70 | Internett: kondis.no | E-post: kondis@kondis.no

Kundeservice medlemskap/bladdistribusjon:

Telefon: 23 33 91 72 | E-post: kondis@mediaconnect.no

Ansvarlig redaktør: Marianne RøhmeTlf.: 415 09 061

E-post: marianne.rohme@kondis.no

Redaktør: Runar Gilberg | Tlf.: 482 58 496

E-post: runar.gilberg@kondis.no

Terminlisteredaktør og journalist:

Bjørn Johannessen | Tlf.: 489 99 460

E-post: terminlista@gmail.com

Redaksjonskomité:

 • Runar Gilberg
 • Else Husa
 • Andreas Grøgaard
 • Helene Støle Melsom
 • Sven Kilander
 • Tim Bennett
 • Bjørn Johannessen
 • Marianne Røhme
 • Arne Dag Myking
 • Tom-Arild Hansen

Faste medarbeidere:

 • Inge Asbjørn Haugen, Kenneth Harlem,
 • Ane Korsvold, Andreas Grøgaard 

Annonser:

Trond Hansen, tlf.: 412 78 472 | E-post: trond.hansen@kondis.no

Design og layout: Edda Grafisk AS

Trykkansvarlig: Polinor AS

Opplag:  12 143 eks.

Abonnement: Kr 595

Medlemmer: Gratis

Medlemskap i 2022:
 • Hovedmedlem: 638 kr
 • Pensjonister (+67): 425 kr
 • Ungdom 20-25 år: 425 kr
 • Unge under 20 år: 212 kr
 • Familiemedl. over 20 år: 212 kr
 • Familiemedl. under 20 år: 106 kr

Annonsepriser i ordinære utgaver:

A: Vanlige annonser 4 farger

B: Arrangementsannonser farger

1/1 side: A: 18 900 B: 10 500

1/2 side: A: 11 000 B: 5 950

1/4 side: A: 6 400 B: 3 600

1/8 side: A: 3 800 B: 2 150

 

Prisene oppgitt ved trykkferdig original. 

Tillegg om annonsen skal settes etter manus. Prisene er oppgitt eksklusiv mva.

ISSN 0802-0698© Alle rettigheter. Kondis 

Til toppen